Dây điện Cadivi 6.0mm2

DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC

1.TỔNG QUAN

Dây điện bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện trong nhà.
Dây điện bọc nhựa PVC dùng để lắp đặt trong ống cố định trên tường hoặc trên sàn; âm trong tường, trong trần hoặc trong sàn; lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, chống rò rỉ và được chôn trong đất.

2.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

  • TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
    •TCVN 6610-5 / IEC 60227-5
    •TCVN 6612 / IEC 60228
    •JIS C 3307; JIS C 3102
    •AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125

2. NHẬN BIẾT DÂY

3. CẤU TRÚC CÁP

4. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  1. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF WIRE

5.5-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 450/750 V

THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3 TECHNICAL CHARACTERISTICS OF VCm – 450/750 V

ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn-Conductor Chiều dày cách

điện danh định

Đường kính tổng

gần đúng (*)

 

Khối lượng dây

gần đúng (*)

Tiết diện

danh định

Kết cấu Điện trở DC tối đa

ở 200C

Nominal

Area

Structure Max. DC resistance at 200C Nominal thickness of insulation Approx.

overall diameter

Approx. mass
mm2 N0 x N0 /mm Ω/km mm mm kg/km
1,5 30/0,25 13,3 0,7 3,0 21
2,5 50/0,25 7,98 0,8 3,6 33
4 56/0,30 4,95 0,8 4,2 49
6 84/0,30 3,30 0,8 4,8 69
10 77/0,40 1,91 1,0 6,2 121
16 126/0,40 1,21 1,0 7,2 173
25 196/0,40 0,780 1,2 8,9 267
35 273/0,40 0,554 1,2 10,1 369
50 380/0,40 0,386 1,4 12,0 523
70 361/0,50 0,272 1,4 13,8 723
95 475/0,50 0,206 1,6 15,8 950
120 608/0,50 0,161 1,6 17,4 1197
150 740/0,50 0,129 1,8 19,7 1537
185 925/0,50 0,106 2,0 21,5 1833
240 1220/0,50 0,0801 2,2 24,6 2407

– (*)  : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)  : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

0986694828
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon