Bồn nước Hwata 300 lít đứng

Loại bồn Đường kính (mm) Chiều Cao Độ dày (mm)
Bồn 300 L đứng 630 1440 0.5
Bồn 300 L đứng 760 920 0.5
Bồn 500 L đứng 760 1500 0.5
Bồn 700 L đứng 760 1750 0.5
Bồn 1.000 L đứng 920 1750 0.5
Bồn 1.500 L đứng 1.160 1750 0.6 3.897.000
Bồn 2.000 L đứng 1.160 2280 0.6 5.133.000
Bồn 2.500 L đứng 1.420 1800 0.7 6.519.000
Bồn 3.000 L đứng 1.420 2440 0.7 7.386.000
Bồn 3.500 L đứng 1.420 2740 0.7 8.568.000
Bồn 4.000 L đứng 1.360 3040 0.7 9.538.000
Bồn 5.000 L đứng 1.420 3040 0.7 11.485.000
Bồn 10.000 L nằm 1.900 3540 0.9 25.731.000
Bồn 15.000 L nằm 2.200 4150 1.0

1.524.000

0986694828
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon