Bảo hành sản phẩm theo hãng, chủng loại sản phẩm

Số điện thoại liên hệ: 0702.703.799

Trung Tâm Bảo Hành: 112/39 An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Sản Phẩm được bảo hành dựa theo phiếu bảo hành hoặc phiếu mua hàng. Thời gian bảo hành căn cứ vào chủng loại sản phẩm và theo quy định cụ thể.